BMW2GO

Bilforsikring hos BMW2GO

Med BMW2GO har du obligatorisk kasko- og ansvarsforsikring hos Købstædernes Forsikring med i leasingen.Dækning

Forsikringen dækker ansvar, kasko og tyveri i Danmark, Europa samt lande uden for Europa med grøntkort ordning. Selvrisikoen er på 5.000 kr. pr. skade.

1. Forsikringen dækker enhver skade på den forsikrede personbil, herunder på fastmonteret tilbehør og ikke-monteret tilbehør og værktøj, når dette alene anvendes i forbindelse med den forsikrede bil samt tab af bilen ved tyveri og røveri (drivmidler er ikke omfattet).


2. I forbindelse med tyveri er et sæt afmonterede sommer- eller vinterdæk samt eventuelle fælge hertil kun dækket af forsikringen, hvis disse ting befandt sig i et aflåst rum eller lokale. Dog dækkes, hvis tingene var indleveret til opbevaring hos en bilforhandler/reparatør.


3. For musik- og DVD-anlæg, tuningsudstyr (kun efter godkendelse hos Købstædernes Forsikring), fastmonteret telefon samt udvendigt udstyr kan erstatningen ikke overstige 23.920 kr. (2013 – beløbet indeksreguleres).


4. Ved en dækningsberettiget kaskoskade (gælder ikke ved skade på glas, lygter og lignende) på den forsikrede bil foretages reparationen af bilen på et værksted, som Købstædernes Forsikring har anvist. Der stilles en erstatningsbil til rådighed i den periode, som svarer til en normal reparationsperiode. Udgifter til brændstof og forsikring på erstatningsbil erstattes ikke.


5. Nødvendige omkostninger ved bilens transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten er nødvendig på grund af bilens beskadigelse, og der foreligger en ellers erstatningsberettiget skade.


6. Kommer bilen efter tyveri eller røveri atter til veje, erstattes ud over den skade, der eventuelt er påført bilen, tillige nødvendige omkostninger til transport af bilen til dennes hjemsted.

 

 

Hvad dækker forsikringen ikke?

1. Skade, der opstår i bilens mekaniske (dækkes i de fleste tilfælde af bilens garanti), medmindre sådan skade er overgået bilen ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri eller hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Medfører skaden beskadigelse på andre dele af bilen, er skaden på disse dele dog dækket.

2. Skade, der påføres bilen eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand.

3. Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (eksempelvis tæring, rust og frostsprængning), eller den forringelse af bilen, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende.

4. Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Lov om Forsikringsaftaler, paragraf 18, eller skade forvoldt mens bilen blev ført af en person, der var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende, jf. Lov om Forsikringsaftaler paragraf 20. 


5. Er en skade ikke forvoldt af forsikringstageren selv, forsikringstagerens ægtefælle, samlever, registreret partner eller af hjemmeboende børn, er skaden dækket, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller at forsikringstagerens ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed.


6. Skade forvoldt mens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdigheder (forsikringen dækker dog under alle omstændigheder ved tyveri og røveri af bilen).

 

 

Hvem er dækket?

Bilforsikringen dækker leasingtager og medlemmer af leasingtagers husstand. Leasingtager skal være min. 23 år og have gyldigt kørekort. Benyttes bilen af andre i husstanden, skal chaufføren have gyldigt kørekort. Er chaufføren under 26 år fordobles selvrisikoen

Tilkøb af friskadeforsikring

Når du bestiller en bil hos BMW2GO, har du mulighed for at tilkøbe en Friskadeforsikring som supplement til den forsikring, der er inkluderet i den månedlige leasingydelse. Friskadeforsikringen koster 100 kr. /md. 

- brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag

- tyveri og røveri

- nedstyrtning af genstande på bilen

- skade på bilens ruder og lygteglas, herunder sidespejle

Ved ovenstående skader friholdes forsikringstageren for eventuelle præmierykningsmæssige konsekvenser og for at skulle betale selvrisiko. Der er dog en mindre selvrisiko ved udskiftning af forrude – se nedenfor under erstatningsregler.

 

Erstatningsregler for friskadeforsikring

Selvom friskadeforsikringen friholder forsikringstageren for eventuelle selvrisikobeløb, gælder der en selvrisiko på 1.710 kr., hvis bilens frontrude ødelægges som følge af stenslag, men kun hvis frontruden skal udskiftes og ikke kan repareres.

 

Sådan anmelder du en skade

Hvis du får en skade, der dækkes af forsikringen, skal du:


1. Lave en skadesanmeldelse her .


2. Angive CVR - nummer 16316083, dit navn og BMW2GO’s adresse: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding. 


3. Kontakte Købstædernes Forsikring på tlf.: 78 73 68 88, hvorfra du vil blive anvist til et autoriseret værksted. Erstatningsbil i forbindelse med reparation af bilen er inkluderet i forsikringen, medmindre det er en skade der dækkes af friskadeforsikringen. Friskadeforsikringen dækker ikke erstatningsbil.

Forsikringsselskabet afregner selvrisikoen direkte med BMW2GO, hvorefter BMW2GO afregner med dig. 

 

Hvordan bliver jeg kunde?

Du kan klare det hele online. Hurtigt og nemt.

Se hvor nemt det er

Find din bil

Se vores udvalg af biler og find den bil der passer til dit behov og budget.

Vælg bil

Få nyheder og tilbud før de andre!

Tilmeld dig her og få direkte besked når vi får nye biler på hylderne.

*Ja, tak, NCG Finans og samarbejdspartnere(1) må kontakte mig via elektronisk post(2), brev og telefonopkald med markedsføring(3).

Hvor kan du tilbagekalde dit samtykke:
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte NCG Finans.

Hvor kan jeg læse om mine rettigheder, klage, indsigt m.v.:
NCG Finans behandler dine personoplysninger som beskrevet i vores privatlivs- og cookiepolitik. Vores samarbejdspartnere(1) behandler dine personoplysninger som beskrevet i deres egne privatlivs- og cookiepolitikker.


(1) BMW 2GO, NCG Finans A/S, Nic. Christiansen Holding A/S og/eller Jyske Finans A/S

(2) Elektronisk post omfatter e-mail, sms, mms, push og via Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.

(3) Markedsføring af vores produktkategorier, herunder køb, leje eller leasing af biler og køb af biludstyr, reservedele, bilforsikring, bilfinansiering og bilservice.

Der er desværre sket en fejl i forbindelse med tilmeldingen til vores nyhedsbrev. Prøv igen eller kontakt os på tlf.: 70 30 04 55 - Så hjælper vi!